Nhà đầu tư Hên Network X2 lần tài sản trong 20 ngày

by Le Lien

 

– Tổng mua: 1.680 $

– Tổng bán: 3.411 $

 

– Tổng lãi: 1.731 $ (~41 triệu)

– Thời gian: 20 ngày (21/06/2021-11/07/2021)

You may also like

Leave a Comment

Gọi ngay
icons8-exercise-96